Select your language

De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging zal in sommige gevallen mobiele medische applicaties in het gezondheidssysteem integreren.

Fabrikanten / distributeurs van mobiele medische toepassingen kunnen een aanmelding bezorgen om een mobiele medische toepassing te integreren in bestaande of nieuwe zorgprocessen als deze een voordeel of een meerwaarde biedt. Meer info.

De bedoeling is niet applicaties an sich terug te betalen, wel het gebruik ervan te voorzien binnen de context van een specifiek zorgproces (= zorgpad). Om het gebruik van dergelijke digitale gezondheidstechnologie te omarmen en de adoptie te vergroten, is het vaak noodzakelijk de financiering van zo’n zorgproces te vernieuwen. Dit zal bijgevolg stap voor stap gebeuren en geleidelijk aan zullen meer en meer zorgprocessen en hun financiering aangepast worden aan de hedendaagse noden en mogelijkheden. Deze financiering kan tijdelijk of definitief zijn.

De tijdelijke terugbetaling is bedoeld voor toepassingen met een innovatief karakter, waarvoor al evidentie aanwezig is, maar er nog enkele onzekerheden zijn. Dit zal weergegeven worden als M3 light = M3-.

Wanneer het gebruik van mobiele medische toepassingen definitief in de financiering van het zorgproces is geïntegreerd, wordt dit aangeduid als M3+.

Hieronder vindt u een lijst van zorgprocessen die reeds in aanmerking komen en waarbinnen applicaties kunnen vergoed worden.

Zorgprocessen waarbinnen applicaties tijdelijk terugbetaald worden (M3 light):

  • Revalidatie na knie- of heupprothese. Meer info. (Inactief)
  • Telemonitoring van COVID-19 patiënten in hun thuis. Meer info. (Inactief)

Zorgprocessen waarbinnen applicaties definitief terugbetaald worden (M3 plus):

  • Ambulante opvolging van kanker patiënten. (In wording)
  • Holter opname voor cardio patiënten. (In wording)
  • Telemonitoring voor hartfalen patiënten. (In wording)
  • Telemonitoring voor OSA patiënten (slaap apneu). (In wording)

Per zorgproces kan u meer details terugvinden door op de bijhorende link te klikken, oa over het doel, wie in aanmerking komt en hoe de terugbetaling verloopt.

Deze website slaat cookies op uw computer op. Deze cookies worden gebruikt om uw website ervaring te verbeteren en u meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons Privacybeleid.

Ik begrijp het