Select your language

mHealthBELGIUM is het Belgische platform voor mobiele toepassingen die CE-gemarkeerd zijn als medisch hulpmiddel.

mHealthBelgium, of voluit mobile health Belgium, is het Belgische platform voor mobiele applicaties die CE-gemarkeerd zijn als medisch hulpmiddel.

Dit unieke platform centraliseert alle relevante en noodzakelijke informatie over mobiele applicaties voor patiënten, zorgprofessionals en zorginstellingen in 3 talen (Nederlands, Frans, Engels). De informatie heeft betrekking op CE-markering, gegevensbescherming, veiligheid van de communicatie, interoperabiliteit met andere ICT systemen alsook op de manier waarop de app wordt gefinancierd. mHealthBelgium is opgebouwd als een validatiepiramide met 3 niveaus. Een applicatie komt steeds binnen in het onderste niveau M1 en kan in de hierarchie opklimmen via M2 naar het topniveau M3.

mHealthBelgium is een initiatief van de Belgische federale overheid, waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn. Dit platform wordt beheerd door beMedTech (sector federatie van de industrie van de medische technologieën) en Agoria (sector federatie van de technologische industrie), in nauwe samenwerking met 3 nationale autoriteiten:

  • het FAGG: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de bevoegde autoriteit voor alles wat te maken heeft met veiligheid, kwaliteit alsook werkzaamheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Verantwoordelijk binnen mHealthBelgium voor niveau M1.
  • het eHealth-platform: is een federale overheidsinstelling die heeft als missie om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg, met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim. Verantwoordelijk binnen mHealthBelgium voor niveau M2.
  • het RIZIV: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering: verantwoordelijk voor de terugbetaling van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en verstrekkingen. Verantwoordelijk binnen mHealthBelgium voor niveau M3.

 

mHealthstakeholders copy

In 2018 heeft de overheid de mHealth-piramide ingevoerd.

Level 3 plus

Ik heb mijn sociaal-economische waarde volledig bewezen en word definitief gefinancierd door het RIZIV

Level 3 light

Ik ben bezig mijn sociaal-economische waarde te bewijzen en word tijdelijk gefinancierd door het RIZIV

Level 2

Ik ben veilig geconnecteerd

Level 1

Ik ben een CE gecertificeerd medisch hulpmiddel

Ontstaan mHealthBELGIUM

mHealthBelgium werd als initiatief gelanceerd door de overheid na de zomer van 2018 en het platform ging voor de eerste keer live op 25 januari 2019.

mHealthBelgium is ontstaan als resultaat van actiepunt 19 van de federale e-gezondheid roadmap 2.0 waarbij in 2015 20 actiepunten rond e-gezondheid werden gedefinieerd. Actiepunt 19 ging over mhealth waarbij het de bedoeling was om mobiele gezondheidsapplicaties te integreren in het Belgische gezondheidszorgsysteem. Er werden proefprojecten gelanceerd om het kader te bepalen zodat dit type applicaties met succes kan worden ingepast.

Nadat er in september 2016 98 projecten werden ingediend, werden er 24 geselecteerd die gedurende 6 a 12 maanden hebben gelopen. Nadat die allen waren beeindigd en geëvalueerd midden 2018, werd een structuur gecreëerd om hieraan een vervolg te geven, zijnde de mHealthBelgium validatiepiramide.

Deze website slaat cookies op uw computer op. Deze cookies worden gebruikt om uw website ervaring te verbeteren en u meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons Privacybeleid.

Ik begrijp het