WAAROM MHEALTHBELGIUM?

Dankzij mobile health kunnen patiënten, hun familie en diverse zorgverleners permanent gegevens m.b.t. medische zorg verzamelen, visualiseren en uitwisselen met behulp van digitale applicaties (hardware en software). Mobile health maakt het ook mogelijk om rapporten beschikbaar te stellen via e-health-diensten.

Actieplan 19 van de eHealth-roadmap gaat in op de beoogde doelen met betrekking tot mobile health. De doelstelling van het actieplan was om mobile health-applicaties te integreren in het Belgische gezondheidszorgsysteem. Er werden proefprojecten gelanceerd om het kader te bepalen zodat dit type applicaties met succes kan worden ingepast.

De eHealth-roadmap van de Belgische overheid was bedoeld om het potentieel van mobile health te benutten, onder meer door ervoor te zorgen dat mobiele applicaties voor gezondheidszorg worden opgenomen in standaardgezondheidszorgprogramma’s.

De deadline om projecten in te dienen was 30 september 2016. In totaal werden 98 projecten ingediend, waarvan er 24 werden geselecteerd door een werkgroep bestaande uit experts van het Belgisch Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), de FOD Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het eHealth-platform.

Deze projecten werden begin 2017 gelanceerd. De projecten zijn verdeeld over verschillende domeinen in de gezondheidszorg:

In 2018 stelde de overheid de mHealth-piramide voor:

Ik word ondersteund door klinische data en word gefinancierd
Ik ben veilig geconnecteerd
  Ik ben een medisch hulpmiddel
Close Menu