WAAROM MHEALTHBELGIUM?

Dankzij mobile health kunnen patiënten, hun familie en diverse zorgverleners permanent gegevens m.b.t. medische zorg verzamelen, visualiseren en uitwisselen met behulp van digitale applicaties (hardware en software). Mobile health maakt het ook mogelijk om rapporten beschikbaar te stellen via e-health-diensten.

Actieplan 19 van de eHealth-roadmap gaat in op de beoogde doelen met betrekking tot mobile health. De doelstelling van het actieplan was om mobile health-applicaties te integreren in het Belgische gezondheidszorgsysteem. Er werden proefprojecten gelanceerd om het kader te bepalen zodat dit type applicaties met succes kan worden ingepast.

De eHealth-roadmap van de Belgische overheid was bedoeld om het potentieel van mobile health te benutten, onder meer door ervoor te zorgen dat mobiele applicaties voor gezondheidszorg worden opgenomen in standaardgezondheidszorgprogramma’s.

De deadline om projecten in te dienen was 30 september 2016. In totaal werden 98 projecten ingediend, waarvan er 24 werden geselecteerd door een werkgroep bestaande uit experts van het Belgisch Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), de FOD Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het eHealth-platform.

Deze projecten werden begin 2017 gelanceerd. De projecten zijn verdeeld over verschillende domeinen in de gezondheidszorg:

In 2018 stelde de overheid de mHealth-piramide voor:

Ik word ondersteund door klinische data en word gefinancierd
Ik ben veilig geconnecteerd
  Ik ben een medisch hulpmiddel
1

Niveau 1 bepaalt de basiscriteria voor een applicatie. Toegepaste criteria:

  • Vrijwillige aanmelding van de mobiele app bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), waarbij de CE-markering en de naleving van de regels en voorschriften voor medische hulpmiddelen worden bevestigd.
  • De applicatie en het moederbedrijf verklaren dat ze in overeenstemming zijn met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2

Niveau 2 betreft de interoperabiliteit met andere mobiele applicatie en
e-toepassingen binnen de gezondheidszorg en de verbinding met de basisdiensten van het eHealth-platform.

Mobiele apps die dit niveau willen aanvragen, moeten daarnaast ook voldoen aan de basiscriteria van niveau 1.

Om een verzoek tot registratie van een mobiele app op dit niveau in te dienen, moet de app voldoen aan de eisen van niveau 1 en moet worden gerapporteerd over verschillende testen.  De app zal een risicobeoordeling ondergaan (door een onafhankelijke organisatie) en  zal worden getest op authenticatie, beveiliging en het gebruik van lokale e-Health-diensten (indien van toepassing). Download hier de technische fiche.

3

Niveau 3 wordt voorbehouden voor applicaties waarvan het klinisch en gezondheidseconomisch nut is aangetoond.

Deze applicaties moeten ook voldoen aan alle criteria van niveau 1 en de (toepasselijke) criteria van niveau 2. Het RIZIV werkt momenteel aan een financieringsprocedure voor mobile health-applicaties waarvoor de klinische en gezondheidseconomische gegevens beschikbaar zijn ter ondersteuning van een dergelijke financieringsaanvraag. Niveau 3 biedt informatie over de status (ingediend, aanvaard voor controle, goedgekeurd, geweigerd) van de financieringsaanvraag bij het RIZIV en over het tijdschema van de procedure.

Andere financieringsmiddelen? Mobile health-applicaties kunnen ook op andere manieren dan via het RIZIV worden gefinancierd. Zo kunnen ziekenhuizen het met eigen middelen financieren, kunnen patiënten of zorgprofessionals de applicatie uit eigen zak betalen of kunnen ziekenfondsen het gebruik van de app (gedeeltelijk) ondersteunen.

Close Menu