Select your language

Airview[TM]

Door Resmed

AirView™ – een veilige en efficiënte toegang tot de behandeling van uw patiënten, eender waar en wanneer. AirView is ResMeds veilige cloud-oplossing, voor het screenen, het vaststellen, en het beheren van de behandeling van uw patiënten die aan slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen of respiratoire insufficiënties leiden. Dankzij AirView kunt u snel en van op afstand toegang hebben tot de slaaptesten alsook de aanwezige informatie van de behandelingstoestellen. U kunt de informatie in alle veiligheid delen om in samenwerking de resultaten van de behandeling van de patiënten te optimaliseren.

Level 2

Ik ben een CE gecertificeerd medisch hulpmiddel
Ik ben veilig geconnecteerd

Downloads

Taal

DE EN ES FR IT NL
Algemene beschrijving
Aanvullende informatie
Media

Algemene beschrijving (gegeven door bedrijf)

Hoofddoel

Het screenen en het beheren van de behandeling van uw patiënten die aan slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen of respiratoire insufficiënties leiden.

Doelpubliek

AirView is een hulpmiddel bestemd voor zorgprofessionals en zorginstellingen.

Approach

AirView maakt het mogelijk om de screening- en behandelingstoestellen van ResMed op afstand te volgen.
De verzonden informatie kan van verschillende aard zijn:
- Technische gegevens van geconnecteerde apparaten
- Klinische gegevensresultaten van het gebruik van geconnecteerde apparaten
Deze informatie kan vervolgens door de zorgverlener worden aangevuld via de gebruikersinterface met persoonlijke informatie over de patiënten.

De uitgevoerde gegevensverwerkingen hebben de volgende doelen:
- Laat de zorgverlener toe dat patiënten met ResMed-toestellen op afstand kunnen gevolgd worden en dat de gegevens toegankelijk zijn via het internet
- Het ontwikkelen van indicatoren op basis van gebruik en kwaliteit van de behandeling
- Bewaking en onderhoud van het systeem garanderen
- Gebruikersondersteuning bieden

Aansluiting op sensoren en platforms

AirView is compatibel met de connecteerbare screening en therapie apparatuur van ResMed.

Financierings- en prijsmodel

De kosten voor de hosting, data transmissie, updates en ontwikkelingen van nieuwe functionaliteiten worden gedekt door een maandelijks abonnement per geconnecteerd toestel en deze worden gedragen door de zorgverlener die een therapeutische opvolging verzekert.

Pathologie

Borstkas / Longen Slapen(problemen)

Functies

Alarmering & notificatie Datadeling Klinische monitoring op afstand Ondersteuning van de behandeling

Gebruikers

Artsen

Aanvullende informatie

Naleving van M2 criteria

Criterium 1: GDPR app categorie (GDPR = AVG = Algemene Verordering Gegevensbescherming)

1 (geen verwerking van persoonlijke gegevens) 2 (verwerking van persoonlijke gegevens) 3 (verwerking van gevoelige persoonlijke gegevens)

Criterium 2: Identificatie van de zorgbehoevende gebruiker

via zijn / haar rijksregisternummer (verplicht voor toepassingen van GDPR app categorie 2 of 3, zie hierboven) andere

Criterium 3: Authenticatie voor de app gebruiker

Niet toepasbaar (enkel voor app categorie1) Via FAS niveau 400 (FAS = Federal Authentication Service, Meer info) Via eigen bedrijfsspecifiek authenticatiesysteem dat voldoet aan de betreffende M2 vereisten (zelfdeclaratie)

Criterium 4: Verificatie van de therapeutische relatie en informed consent

Niet toepasbaar via eHealth platform gebruikers- en toegangsbeheer systeem IAM (Meer info) via eigen bedrijfsspecifieke database die voldoet aan de betreffende M2 vereisten (zelfdeclaratie)

Criterium 5: Toegepaste interoperabiliteitsstandaarden

KMEHR (Meer info) HL7 CDA (Meer info) HL7 FHIR (Meer info) SNOMED-CT (Meer info) Andere

Criterium 6: AVG-naleving

voldoen aan de principes van (vermeld in artikel 5 van de AVG)
  • rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie
  • doelbinding
  • dataminimalisatie
  • nauwkeurigheid
  • opslagbeperking
  • integriteit en vertrouwelijkheid
eerbiedigen van de rechten van de betrokkene (zoals vermeld in hoofdstuk III van de AVG) voldoen aan de bijzondere bepaling over de verwerking van gevoelige persoonsgegevens (verplicht voor toepassingen van GDPR app categorie 3, zie hierboven) voerde een ‘data protection impact assessment’ uit (volgens artikel 35 en 36 van de AVG):

Extra: Beveiligde berichtgeving

Niet toepasbaar via eHealth platform’s eHealth Box (Meer info)

Naleving van M1 criteria

CE Certificatie

Download het document Toegekend door TÜV SÜD Product Service Beoordeeld en gecertificeerd volgens de eisen van
Richtlijn medische hulpmiddelen: MDD 93/42 / EEG (oude verordening) Medical Device Regulation: MDR 2017/745 (nieuwe regelgeving)
Certificaat verleend op 26/06/2018 Certificaat geldig tot 26/06/2023 Klasse type medisch hulpmiddel (Meer info): 2A
ISO-normen:
ISO 13485 Quality Management Systems for Medical Devices (on company level) ISO 14155 Clinical Investigations of Medical Devices in Human Subjects ISO 14971 Risk Management of Medical Devices ISO 27000 series: Information Security Management Systems ISO 62304 Medical Device Software Lifecycle Processes ISO 62366 Application of Usability Engineering to Medical Devices

FAGG registratie en melding

FAGG-registratienummer: 71902 FAGG-productidentificatiecode: 504373

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Meer info)

Bedrijf verklaart de regels van AVG te volgen Bedrijf verklaart gegevens alleen in EU te bewaren

Referentie publicatie

Airview is een evolutie van een bestaande oplossing (ResScan) die externe toegang mogelijk maakt tot gegevens die zijn opgeslagen in het interne geheugen van onze behandelingsapparatuur. Voorheen waren deze alleen toegankelijk via een directe download van het apparaat.

Gebruikersinstructies

Na het aanmaken van een gebruikersaccount en het installeren van een veiligheidscertificaat op de gebruikte computer, moet de gebruiker online verbinding maken met de "ResMed AirView" -website op het volgende adres: https://airview.resmed.eu /

Componenten van de toepassing

WebtoepassingDraagbaar / SensorClient-server

Klachtenafhandeling

Media

Screenshot6 Screenshot2 Screenshot3

Deze website slaat cookies op uw computer op. Deze cookies worden gebruikt om uw website ervaring te verbeteren en u meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons Privacybeleid.

Ik begrijp het