Well@Home

Door BeWell Innovations

Well@Home

Level 2

Ik ben een CE gecertificeerd medisch hulpmiddel
Ik ben veilig geconnecteerd

Downloads

Taal

DE EN FR NL
Algemene beschrijving
Aanvullende informatie
Media

Algemene beschrijving (gegeven door bedrijf)

Hoofddoel

De applicatie Well@Home maakt een gedetailleerde follow-up van de patiënt mogelijk op elk moment van zijn gezondheidscyclus. Dankzij de ingebouwde functionaliteiten heeft het zorgteam direct een gedetailleerd inzicht in de dagelijkse gezondheidssituatie van de patiënt.

De functionaliteiten bestaan ​​uit verschillende geïntegreerde modules, waaronder een gevalideerde en "quality of live" vragenlijstmodule met PREM / PROM-uitkomsten, een vitale en virale parametermodule voor patiënten die metingen uitvoeren via gekoppelde medische hulpmiddelen, een medicatie module voor bepaalde analgetica met gevalideerde uitkomstparameters, een module patiëntinformatie / educatie alsook een video-teleconsultmodule.
De modules kunnen afzonderlijk worden geactiveerd alsook kunnen deze via een grafische interface gebruikt worden binnen de opbouw van een zorgtraject.

Well@Home maakt interoperabiliteit mogelijk met applicaties van derden voor verschillende indicaties / pathologieën.

Doelpubliek

Patiënten & zorgverstrekkers

Approach

Het belangrijkste doel van Well@Home is om meer en gedetailleerde gegevens van de patiënt te verkrijgen, waardoor de arts een nauwkeurigere diagnose kan stellen. Alle gegevens, of ze nu zijn verkregen uit tele-monitoring, uit een gevalideerde / lifestyle-vragenlijst, patiënteneducatie, geïntegreerde zorgtrajecten, enz. zijn beschikbaar in een eenvoudig te gebruiken interface (scherm) voor de zorgverstrekker. Het kan ook worden gebruikt als onbewerkte anonieme gegevensinformatie of als verwerkte gegevens, waardoor analyse en verbeterd inzicht in de gezondheidssituatie van de patiënt mogelijk wordt.

Aansluiting op sensoren en platforms

Well@Home maakt Bluetooth-communicatie mogelijk met verschillende medische apparaten, waaronder een draadloos bloeddrukapparaat van medische kwaliteit, een weegschaal, een pulsoximeter, een activiteitsmeter, een slaapmonitor, enz ...

Financierings- en prijsmodel

SAAS licentie model

Pathologie

Kanker Pijn Slapen(problemen) Therapietrouw

Functies

Alarmering & notificatie Automatische begeleiding Diagnostisch Persoonlijke doelen en gamificatie Gezondheidsopvolging Persoonlijk gezondheidsdossier Klinische monitoring op afstand Ondersteuning van de behandeling

Gebruikers

Iedereen

Aanvullende informatie

Naleving van M2 criteria

Criterium 1: GDPR app categorie (GDPR = AVG = Algemene Verordering Gegevensbescherming)

1 (geen verwerking van persoonlijke gegevens) 2 (verwerking van persoonlijke gegevens) 3 (verwerking van gevoelige persoonlijke gegevens)

Criterium 2: Identificatie van de zorgbehoevende gebruiker

via zijn / haar rijksregisternummer (verplicht voor toepassingen van GDPR app categorie 2 of 3, zie hierboven) andere

Criterium 3: Authenticatie voor de app gebruiker

Niet toepasbaar (enkel voor app categorie1) Via FAS niveau 400 (FAS = Federal Authentication Service, Meer info) Via eigen bedrijfsspecifiek authenticatiesysteem dat voldoet aan de betreffende M2 vereisten (zelfdeclaratie)

Criterium 4: Verificatie van de therapeutische relatie en informed consent

Niet toepasbaar via eHealth platform gebruikers- en toegangsbeheer systeem IAM (Meer info) via eigen bedrijfsspecifieke database die voldoet aan de betreffende M2 vereisten (zelfdeclaratie)

Criterium 5: Toegepaste interoperabiliteitsstandaarden

KMEHR (Meer info) HL7 CDA (Meer info) HL7 FHIR (Meer info) SNOMED-CT (Meer info) Andere

Criterium 6: AVG-naleving

voldoen aan de principes van (vermeld in artikel 5 van de AVG)
  • rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie
  • doelbinding
  • dataminimalisatie
  • nauwkeurigheid
  • opslagbeperking
  • integriteit en vertrouwelijkheid
eerbiedigen van de rechten van de betrokkene (zoals vermeld in hoofdstuk III van de AVG) voldoen aan de bijzondere bepaling over de verwerking van gevoelige persoonsgegevens (verplicht voor toepassingen van GDPR app categorie 3, zie hierboven) voerde een ‘data protection impact assessment’ uit (volgens artikel 35 en 36 van de AVG):

Extra: Beveiligde berichtgeving

Niet toepasbaar via eHealth platform’s eHealth Box (Meer info)

Naleving van M1 criteria

CE Certificatie

Download het document Toegekend door Self-declaration Beoordeeld en gecertificeerd volgens de eisen van
Richtlijn medische hulpmiddelen: MDD 93/42 / EEG (oude verordening) Medical Device Regulation: MDR 2017/745 (nieuwe regelgeving)
Certificaat verleend op 14/10/2016 Certificaat geldig tot 25/05/2024 Klasse type medisch hulpmiddel (Meer info): 1
ISO-normen:
ISO 13485 Quality Management Systems for Medical Devices (on company level) ISO 14155 Clinical Investigations of Medical Devices in Human Subjects ISO 14971 Risk Management of Medical Devices ISO 27000 series: Information Security Management Systems ISO 62304 Medical Device Software Lifecycle Processes ISO 62366 Application of Usability Engineering to Medical Devices

FAGG registratie en melding

FAGG-registratienummer: 15391 FAGG-productidentificatiecode: 15391

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Meer info)

Bedrijf verklaart de regels van AVG te volgen Bedrijf verklaart gegevens alleen in EU te bewaren

De app is alleen beschikbaar via voorschrift

Gebruikersinstructies

Well@Home wordt voorgeschreven door de arts, wat betekent dat de arts de leiding heeft bij het toepassen en gebruiken van de applicatie voor zijn patiënten. De applicatie is op zijn pc / laptop / tablet als dashboard toegankelijk via de webbrowser.

Voor de patiënt is er een online mobiele applicatie beschikbaar, waarmee gegevens altijd en overal kunnen worden ingevoerd. De patiënt ontvangt een specifieke code die de privacy van patiëntgegevens waarborgt.

Componenten van de toepassing

Native appWebtoepassing

Klachtenafhandeling

Media

Screenshot1 Screenshot2 Screenshot3

Deze website slaat cookies op uw computer op. Deze cookies worden gebruikt om uw website ervaring te verbeteren en u meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons Privacybeleid.

Ik begrijp het