Test Aankoop analyseert privacy beleid van gezondheidsapps

24/01/2020

Test Aankoop nam  recent 14 voedings- en gezondheidsapps onder de loep (Yuka, Lifesum, Open Food Facts, enz.) om na te gaan in hoeverre zij de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) respecteren. Lees het artikel.

Onder die 7 gezondheidsapps bevinden zich ook 2 apps die het mHealthBelgium label hebben gekregen en momenteel op het portaal vermeld staan odner niveau 1, zijnde mySugr en SkinVision. Uit de test die Test Aankoop heeft uitgevoerd, blijkt echter dat  4 van  die apps, waaronder SkinVision, flagrant in strijd zijn met de GDPR. De consumentenorganisatie heeft daarom een klacht ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) tegen deze apps. Indien de GBA zou oordelen dat er inderdaad sprake is van inbreuk tegen de GDPR, zal mHealthBelgium SkinVision van het portaal weren, maar tot dan geldt het principe van onschuld.

Daarom benadrukken we nogmaals de 3 criteria om tot mHealthBelgium toegelaten te worden.

1. CE markering als medische hulpmiddel

2. notificatie van de app als mhealth toepassing in de FAGG database

3. GDPR compliance

De eerste 2 criteria zijn hard te checken, nl via voorleggen van de nodige documenten enerzijds en een verificatie in het FAGG webportaal anderzijds. Voor criterium 3 kan mHealthBelgium dit onmogelijk zelf gaan controleren en wordt er dus gebruik gemaakt van een zelfverklaring van de app producent of vedeler. Bovendien is de GDPR een Europese regelgeving en is men hoe dan ook verplicht zich conform deze regels te gedragen, ook wanneer men zich niet registreert op mHealthBelgium.

Deze website slaat cookies op uw computer op. Deze cookies worden gebruikt om uw website ervaring te verbeteren en u meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons Privacybeleid.

Ik begrijp het