Select your language

moveUP Coach

Door moveUP

Via de moveUP Coach App ontvangen patiënten een gepersonaliseerde behandeling en revalidatie bij een knie- of heupprothese, zowel voor als na de operatie. Zorg professionals (kinesitherapeut, arts) krijgen inzichten en controle over de behandeling van hun patiënten om zo op een efficiënte manier betere resultaten te bekomen en een tevreden patiënt.

Level 2

Ik heb een terugbetalingsaanvraag gedaan bij RIZIV die ontvankelijk is

Downloads

Taal

DE EN FR NL
Algemene beschrijving
Aanvullende informatie
Media

Algemene beschrijving (gegeven door bedrijf)

Hoofddoel

moveUP is een digitale service die toelaat om patiënten voor- en na een heup- of knieoperatie optimaal te behandelen en revalideren.

Doorheen het gehele traject wordt u als patiënt dagelijks opgevolgd en begeleid door een gespecialiseerde kinesitherapeut en zorgteam die op elk moment in contact staan met uw behandelende chirurg en ziekenhuis.

De begeleiding gebeurt via een App op tablet of smartphone en bevat individueel aangepaste oefeningen, activiteitsadvies, medicatie, informatie en coaching.
Via een ingebouwde berichtenfunctie kan u steeds vragen stellen aan de therapeut.

De individuele aanpassing van de behandeling gebeurt op basis van uw voortgang tijdens de revalidatie. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van uw feedback via dagelijkse rapportage en een slimme armband die uw activiteitsprofiel opmeet.

Op elk moment van dit pre- en postoperatieve traject heeft uw kinesitherapeut, huisarts en behandelende arts/specialist inzicht in uw behandeling en persoonlijke situatie om u optimaal te kunnen opvolgen en behandelen.

Doelpubliek

Knie en heupprothese patiënten krijgen via moveUP een gepersonaliseerde en optimale revalidatie-behandeling.

Kinesitherapeuten, arts specialisten en artsen krijgen inzicht en controle over de voortgang en modaliteiten van de revalidatie van hun patiënten

Approach

De persoonlijke begeleiding gebeurt via een App op tablet of smartphone en bevat individueel aangepaste oefeningen, activiteitsadvies, medicatie, informatie en coaching.
Via een ingebouwde berichtenfunctie kan u steeds vragen stellen aan de therapeut.

De individuele aanpassing van de behandeling gebeurt op basis van uw medisch profiel en de voortgang van uw revalidatie. Het zorgteam (kinesitherapeut, arts) maakt hiervoor gebruik van uw feedback via dagelijkse rapportage, uw gerapporteerd oefeningen en activiteiten en de informatie van een slimme armband die uw activiteitsprofiel opmeet. Op gepaste momenten, wordt een video of foto gebruikt om de genezing van de wonde of functionele prestaties op te volgen.

De begeleiding wordt opgestart voor de operatie en helpt u tot de einde van uw revalidatie, typisch 2 à 3 maanden na de operatie.

Aansluiting op sensoren en platforms

moveUP maakt gebruikt van gevalideerde wearables om uw activiteit en slaap kwaliteit op te volgen.
Apparaten en sensoren die ondersteund worden zijn te vinden op: https://moveup.care/nl/ondersteunde-apparaten

Financierings- en prijsmodel

De moveUP App is gratis beschikbaar en komt op voorschrift van uw arts specialist.
De zorgverlening en wearable worden beschikbaar gesteld via een maandelijkse of wekelijkse abonnement, dewelke in aanmerking komt voor terugbetaling.

Voor meer informatie, contacteer support@moveup.care of uw kinesitherapeut / arts.

Pathologie

Andere Pijn Revalidatie Therapietrouw

Functies

Alarmering & notificatie Automatische begeleiding Datadeling Persoonlijke doelen en gamificatie Gezondheidsopvolging Klinische monitoring op afstand Ondersteuning van de behandeling

Gebruikers

Tiener Mannen Vrouwen Ouderen Artsen

Aanvullende informatie

Naleving van M2 criteria

Aanvraag terugbetaling

Datum van indiening

19-02-2019

Datum van evaluatie

13-07-2020

Resultaat van de evaluatie

Negatief Positief

Eigen declaratie van de 6 ICT criteria

Criterium 1: GDPR app categorie (GDPR = AVG = Algemene Verordering Gegevensbescherming)

1 (geen verwerking van persoonlijke gegevens) 2 (verwerking van persoonlijke gegevens) 3 (verwerking van gevoelige persoonlijke gegevens)

Criterium 2: Identificatie van de zorgbehoevende gebruiker

via zijn / haar rijksregisternummer (verplicht voor toepassingen van GDPR app categorie 2 of 3, zie hierboven) andere

Criterium 3: Authenticatie voor de app gebruiker

Niet toepasbaar (enkel voor app categorie1) Via FAS niveau 400 (FAS = Federal Authentication Service, Meer info) Via eigen bedrijfsspecifiek authenticatiesysteem dat voldoet aan de betreffende M2 vereisten (zelfdeclaratie)

Criterium 4: Verificatie van de therapeutische relatie en informed consent

Niet toepasbaar via eHealth platform gebruikers- en toegangsbeheer systeem IAM (Meer info) via eigen bedrijfsspecifieke database die voldoet aan de betreffende M2 vereisten (zelfdeclaratie)

Criterium 5: Toegepaste interoperabiliteitsstandaarden

KMEHR (Meer info) HL7 CDA (Meer info) HL7 FHIR (Meer info) SNOMED-CT (Meer info) Andere

Criterium 6: AVG-naleving

voldoen aan de principes van (vermeld in artikel 5 van de AVG)
  • rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie
  • doelbinding
  • dataminimalisatie
  • nauwkeurigheid
  • opslagbeperking
  • integriteit en vertrouwelijkheid
eerbiedigen van de rechten van de betrokkene (zoals vermeld in hoofdstuk III van de AVG) voldoen aan de bijzondere bepaling over de verwerking van gevoelige persoonsgegevens (verplicht voor toepassingen van GDPR app categorie 3, zie hierboven) voerde een ‘data protection impact assessment’ uit (volgens artikel 35 en 36 van de AVG):

Extra: Beveiligde berichtgeving

Niet toepasbaar via eHealth platform’s eHealth Box (Meer info)

Naleving van M1 criteria

CE Certificatie

Download het document Toegekend door Self-declaration Beoordeeld en gecertificeerd volgens de eisen van
Richtlijn medische hulpmiddelen: MDD 93/42 / EEG (oude verordening) Medical Device Regulation: MDR 2017/745 (nieuwe regelgeving)
Certificaat verleend op 18/02/2020 Certificaat geldig tot 25/05/2024 Klasse type medisch hulpmiddel (Meer info): 1
ISO-normen:
ISO 13485 Quality Management Systems for Medical Devices (on company level) ISO 14155 Clinical Investigations of Medical Devices in Human Subjects ISO 14971 Risk Management of Medical Devices ISO 27000 series: Information Security Management Systems ISO 62304 Medical Device Software Lifecycle Processes ISO 62366 Application of Usability Engineering to Medical Devices

FAGG registratie en melding

FAGG-registratienummer: 61550 FAGG-productidentificatiecode: 0001

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Meer info)

Bedrijf verklaart de regels van AVG te volgen Bedrijf verklaart gegevens alleen in EU te bewaren

De app is alleen beschikbaar via voorschrift

Referentie publicatie

Pub

Gebruikersinstructies

Als patiënt ontvangt u de nodige instructies tijdens een info-moment.

Voor zorg professionals voorziet moveUP een korte online cursus en certificatie.

Componenten van de toepassing

Native appWebtoepassingDraagbaar / Sensor

Klachtenafhandeling

Via e-mail: support@moveup.careVia telefoon: 080088008 (BE)

Media

Deze website slaat cookies op uw computer op. Deze cookies worden gebruikt om uw website ervaring te verbeteren en u meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons Privacybeleid.

Ik begrijp het